KIM JESTEŚMY

Kościół Uliczny tworzą ludzie różnych profesji i zainteresowań, których życiową pasją jest docieranie do ludzi z miłością i Ewangelią tam, gdzie oni są – na ulicy. Naszą inspiracją jest Jezus Chrystus, który szedł do ludzi potrzebujących, ubogich, samotnych, bezdomnych i odrzuconych, aby zanieść im nadzieję i głosić Królestwo Boże w mocy znaków i cudów.


Kościół Uliczny jest inicjatywą ponadwyznaniową opartą na współpracy lokalnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Każdy Kościół Uliczny jest autonomiczny, a fundamentem jego dobrego funkcjonowania jest miłość i szacunek dla wzajemnej różnorodności. Spotykamy się w wielu miejscach w Polsce na cotygodniowych nabożeństwach na ulicy, by wspólnie uwielbić Boga, głosić Jego Słowo, modlić się o chorych i nieść praktyczną pomoc potrzebującym.

ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzy fenomenalna grupa wolontariuszy z ogromnymi sercami względem osób potrzebujących. Na co dzień jesteśmy częścią lokalnych wspólnot chrześcijańskich oraz kościołów. W samej Warszawie w spotkania Kościoła Ulicznego zaangażowanych jest ponad dwustu wolontariuszy wliczając w to pastorów/duszpasterzy lokalnych kościołów, zespoły uwielbienia i muzyków, osoby wydające posiłki, obsługę techniczną, osoby posługujące modlitwą o chorych oraz głoszących Słowo. Ścisły zespół organizacyjny tworzy grupa około dwudziestu osób, które odpowiadają za organizację i przebieg cotygodniowych spotkań.

Marta i Paweł Bukała – pastorzy Kościoła Ulicznego w Warszawie. Naszym pragnieniem jest uczynienie słów Ewangelii słyszalnymi w tym pokoleniu i dotarcie z Ewangelią do jak najszerszego grona odbiorców, w tym osób w kryzysie bezdomności. Wierzymy, że Ewangelia nadal działa i ma moc podnieść i przemienić życie każdego człowieka.
Daniel Ewertowski – pastor Kościoła Ulicznego i logistyczny mózg całego przedsięwzięcia. To on koordynuje pracę wolontariuszy, harmonogram zespołów uwielbienia oraz dba o techniczne aspekty spotkań. Jego pragnieniem jest służyć ludziom i Bogu w najlepszy możliwy sposób.

HISTORIA

Wszystko zaczęło się w 2006r., od termosu ciepłej herbaty i paru kanapek. Kilkoro wierzących przyjaciół regularnie wychodziło w okolice Dworca Centralnego w Warszawie, aby nieść pomoc osobom w kryzysie bezdomności, modlić się o nich i głosić im Ewangelię. 

Z czasem z tej inicjatywy zrodziły się regularne nabożeństwa pod gołym niebem pod nazwą Kościół Uliczny. Pierwsze spotkanie Kościoła Ulicznego w Polsce odbyło się 1 września 2010 r. na warszawskiej „Patelni”. 

W kolejnych latach inicjatywa rozszerzała się na kolejne miasta: Szczecin (2012r.), Poznań (2014 r.), Gdańsk (2014r.), Białystok (2015r.), Ostrów Wielkopolski (2015r.), Kraków (2015r.), Opole (2015r.), Malbork (2016r.), Lublin (2016r.), Gorzów Wielkopolski (2017r), Augustów (2017r.), Kalisz (2018r.) 

Obecnie spotkania Kościoła Ulicznego odbywają się w kilkunastu miastach w Polsce. W samej Warszawie w organizację spotkań zaangażowanych jest 17 kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Głównym liderem Kościoła Ulicznego jest pastor Paweł Bukała.

NASZ CEL

Głównym celem jaki nam przyświeca jest dotarcie z Ewangelią do każdej osoby, która tego potrzebuje oraz niesienie realnej pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Chcemy nieść wsparcie osobom w kryzysie bezdomności na każdym etapie ich powrotu do samodzielnego życia w społeczeństwie, począwszy od zapewnienia podstawowej pomocy w formie ciepłych posiłków, paczek żywnościowych, odzieży, leków, aż do bardziej specjalistycznego i długotrwałego wsparcia jakim jest prowadzenie domu readaptacyjnego i objęcie opieką terapeuty uzależnień oraz pracownika socjalnego. Naszą wizją jest niesienie nadziei i wnoszenie realnej zmiany w życie ludzi, którzy chcą wyjść z kryzysu, ale nie są w stanie zrobić tego o własnych siłach. Pragniemy pomagać innym odnaleźć cel i sens życia w Jezusie Chrystusie.

Wyjście z bezdomności i nałogów jest możliwe i o wiele łatwiejsze przy wsparciu innych!

Zachęcamy

Kościół Uliczny składa się z ludzi takich jak Ty. Każda osoba zainteresowana ma tę samą pasję aby dotrzeć do zgubionych. W służbę Kościoła Ulicznego zaangażowanych jest wiele osób. Są to osoby które głoszą ewangelię, prowadzą uwielbienie, modlą się, rozdają posiłki, są zaangażowane w dowożenie bezdomnych i uzależnionych do ośrodka Nowy Początek (www.nowypoczatek.org) oraz w całej Polsce.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram