KIM JESTEŚMY

Kościół Uliczny tworzą ludzie różnych profesji i zainteresowań, których życiową pasją jest docieranie do ludzi z miłością i Ewangelią tam, gdzie oni są – na ulicy. Naszą inspiracją jest Jezus Chrystus, który szedł do ludzi potrzebujących, ubogich, samotnych, bezdomnych i odrzuconych, aby zanieść im nadzieję i głosić Królestwo Boże w mocy znaków i cudów.
Kościół Uliczny jest inicjatywą ponadwyznaniową opartą na współpracy lokalnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Każdy Kościół Uliczny jest autonomiczny, a fundamentem jego dobrego funkcjonowania jest miłość i szacunek dla wzajemnej różnorodności. Spotykamy się w wielu miejscach w Polsce na cotygodniowych nabożeństwach na ulicy, by wspólnie uwielbić Boga, głosić Jego Słowo, modlić się o chorych i nieść praktyczną pomoc potrzebującym.
Marta i Paweł Bukała – pastorzy Kościoła Ulicznego w Warszawie. Naszym pragnieniem jest uczynienie słów Ewangelii słyszalnymi w tym pokoleniu i dotarcie z Ewangelią do jak najszerszego grona odbiorców, w tym osób w kryzysie bezdomności. Wierzymy, że Ewangelia nadal działa i ma moc podnieść i przemienić życie każdego człowieka
Daniel Ewertowski – pastor Kościoła Ulicznego i logistyczny mózg całego przedsięwzięcia. To on koordynuje pracę wolontariuszy, harmonogram zespołów uwielbienia oraz dba o techniczne aspekty spotkań. Jego pragnieniem jest służyć ludziom i Bogu w najlepszy możliwy sposób.

HISTORIA

Kościół Uliczny to inicjatywa grupy warszawskich chrześcijan, których pragnieniem jest niesienie dobrej nowiny najuboższym i bezdomnym (ale nie tylko!).

W każdą środę przy metrze centrum, w kościele "bez ścian i drzwi" chrześcijanie uwielbiają Boga, głoszą Jego Słowo i niosą praktyczną pomoc potrzebującym poprzez wydawanie gorących posiłków i pomaganie w wyjściu z uzależnienia.

Street working rozpoczął się w 2006 roku z inicjatywy ludzi z KBwCh w Warszawie których pragnieniem było docieranie z ewangelią do osób bezdomnych.

W 2009 roku liderem służby został Paweł Bukała. Obecnie zaangażowani są w nią chrześcijanie z siedemnastu warszawskich wspólnot (grupa ta wciąż się powiększa).

1 września 2010 roku Kościół Uliczny przeprowadził pierwsze nabożeństwo "na ulicy". Współorganizatorem pierwszego spotkania był Artur Pawłowski lider Street Church w Calgary w Kanadzie.

Występowały z nami takie zespoły i Kościoły jak:

 • TGD
 • Mate.O
 • Grzegorz Kloc
 • No Longer Music
 • Raper Kolah & Royal Rap
 • Zespół Michała Raska
 • Zespół Ani Świątczak
 • Raper Arci
 • Zespół z Kościoła "Spichlerz"
 • Misja "Kerygma"
 • Missio Musica
 • Raper Kryzys
 • Kasia Kilewicz 
 • Zespół z Kościoła Chrześcijan Ewangelicznych z "Zagórnej"
 • Zespół z Kościoła Zielonoświątkowego "Sienna"
 • Zespół z Kościoła Bożego w Chrystusie " Dom Boży"
 • Zespół z Kościoła "Namiot Dawida"
 • Zespół z Kościoła "Ducha Świętego"
 • Zespół z Kościoła Bożego w Chrystusie "Genesis"
 • Zespół Kościoła Bożego w Chrystusie "Droga"
 • Zespół Kościoła Prezbiteriańskiego "Dobrego Pasterza"
 • Zespół Kościoła Bożego w Chrystusie "Odkupieni"
 • Raper Bibro
 • Raper Alien
 • Raper Elmer
 • Paweł Zarecki i przyjaciele
 • Zespół Kościoła "River"
 • Raper Dobromir Makowski
 • Zespół rockowy "Witaminy". (Wcześniejsza nazwa zespołu: "Szósta Rano")
 • Młodzież z Misją (ang. Youth With A Mission. skr. YWAM)
 • Hope Singers

i wiele wiele innych.

CELE KOŚCIOŁA

Organizujemy cotygodniowe spotkanie Kościoła Ulicznego w środy o godz. 19.00 przy Metrze Centrum w Warszawie podczas których dzielimy się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie oraz rozdajemy ciepłe posiłki.

Naszą wizją jest podnoszenie bezdomnych z ich beznadziejnego stanu, w którym tkwią. Chcemy pomóc im wyjść z uzależnień, pragniemy im dodać motywacji do życia i natchnąć nadzieją oraz pomóc im odnaleźć cel i sens życia w Jezusie Chrystusie.

Zorganizowaliśmy do tej pory dwie Ogólnopolskie konferencje Kościołów Ulicznych.

Historia ruchu Kościołów Ulicznych w Polsce

 • 2010 – KU w Warszawie, każda środa w godz. 19,00-21,00; Patelnia Metro Centrum.
 • 2011 – Uruchomienie pierwszego ewangelicznego ośrodka terapeutycznego dla osób bezdomnych i uzależnionych w Warszawie pod nazwą „Nowy Początek”. www.nowypoczatek.org
 • 2012 – KU w Szczecinie, (środa – 18.00)
 • 2014 – KU w Poznaniu,
 • 2014 – KU w Gdańsku,
 • 2015 – KU w Białymstoku,
 • 2015 – KU w Ostrowie Wielkopolskim,
 • 2015 – KU w Krakowie,
 • 2015 – KU w Opolu,
 • 2016 – KU w Malborku,
 • 2016 – KU w Lublinie,
 • 2016 – Powstanie hostelu terapeutycznego pod nazwą „Nowy Początek” dla osób bezdomnych i uzależnionych – https://pl-pl.facebook.com/pg/Hostel-Nowy-Pocz%C4%85tek-Warszawa-132801620154758/posts/
 • 2017 – KU w Gorzowie Wielkopolskim,
 • 2017 – KU w Augustowie,
 • 2018 – KU w Kaliszu.

Zachęcamy

Kościół Uliczny składa się z ludzi takich jak Ty. Każda osoba zainteresowana ma tę samą pasję aby dotrzeć do zgubionych. W służbę Kościoła Ulicznego zaangażowanych jest wiele osób. Są to osoby które głoszą ewangelię, prowadzą uwielbienie, modlą się, rozdają posiłki, są zaangażowane w dowożenie bezdomnych i uzależnionych do ośrodka Nowy Początek (www.nowypoczatek.org) oraz w całej Polsce.