Kościół Uliczny

Paweł Bukałapawel_bukala


Pastor kościoła ulicznego

Pastor Kościoła Ulicznego i Dyrektor Ośrodka „Nowy Początek” dla osób bezdomnych i uzależnionych w Warszawie.

W wieku 22 lat doświadczył radykalnego nawrócenia, gdzie Jezus Chrystus w ponad naturalny sposób uwolnił go od narkotyków, alkoholu i papierosów. Od tamtego momentu Jego pasją jest docieranie z ewangelią do każdego człowieka. Zaczynał ewangelizację uliczną w rodzinnym mieście gdzie regularnie głosił ewangelię alternatywnej młodzieży.

Następnie po przeniesieniu się z Rzeszowa do Warszawy w październiku 2009 roku, rozpoczął współpracę z grupą chrześcijańskich streetworkerów wywodzących się z różnych denominacji, gdzie w centrum Warszawy głosili ewangelię osobom bezdomnym.

Od 1 września 2010 roku prowadzi Kościół Uliczny, który jest kontynuacją ponad denominacyjnej działalności skierowanej na osoby wykluczone społecznie a także skoncentrowanej na niesieniu przesłania ewangelii każdemu mieszkańcowi Warszawy.

Od maja 2011 roku jest dyrektorem Ośrodka terapeutycznego dla osób bezdomnych i uzależnionych „Nowy Początek”, który jest misją Kościoła Bożego w Chrystusie. Paweł jest mężem Marty, która jak twierdzi jest Jego prawą ręką w prowadzeniu wszystkich działań i podejmowaniu ważnych decyzji, w Kościele Ulicznym oraz w Ośrodku Nowy Początek.